Om Nanos

Bachelorprogrammet i nanoteknologi ved UiB ble opprettet høsten 2007, og da det andre kullet bachelorstudenter kom i 2008 ble det tatt initiativ til å starte et fagutvalg. Det ble innkalt til stifelsesmøte den 9. oktober. På dette møtet ble både vedtekter, navn, styreleder og styremedlemmer vedtatt. Nanos-Nanovitenskapelig fagutvalg var blitt en realitet. Men hvem er vi? Hvorfor er vi? Og, ikke minst, hva gjør vi?

Nanos er en organisasjon av og for studenter på bachelorprogrammet i Nanoteknologi og masterprogrammet i Nanovitenskap ved UiB. Alle studenter ved disse programmene er automatisk medlemmer av fagutvalget. Fagutvalgets hovedoppgave er å bidra til et best mulig sosialt og faglig miljø for nanostudentene. Det daglige arbeidet blir utført av styret, som velges på et årlig allmøte.

Nanos arrangerer sosiale aktiviterer på tvers av kullene, for eksempel; fester, skidager, spillkvelder, fjellturer, julebord m.m. I tillegg virker vi som en felles front ut mot faglige og administrative organer, som institutt- og programstyret. Nanos har to studentrepresentanter i Programstyret for nanoteknologi. Her fremmer vi sakene våre, følger med på hva som skjer rundt oss, og gjør kort og godt alt vi kan for at hverdagen til oss studenter skal bli så bra som mulig. Vi arbeider også for å gjøre nanoprogrammet ved UiB kjent i næringslivet rundt oss, noe som kan bli helt avgjørende den dagen vi skal ut og søke jobb.

Vedtektene våre kan lastes ned her, og møtereferat fra styremøter leses her.

Styret for 2019 – 2020:

Ole-Martin Heggem Roald (leder)

Ole-Bendik Hofshagen (nestleder)

Hansine Olsen (sosialt ansvarlig)

Medhusja Nalliah (medieansvarlig)

Josef Kosler (sponsoransvarlig)

Morten G. Ingebrigtsen (økonomiansvarlig)

Mara Haugen (fagansvarlig)

Even Skarestad Graskopf (varamedlem)

 

 

Oversikt over tidligere styrer finner du her.