Nanoetikk forelesning med Roger Strand, siste forelesning dette semesteret!

Gå ikke glipp av semesterets siste nano-forelesning, dette blir kjempespennende! Tirsdag 7. mai kl 20.00 skal Roger Strand holde foredraget: «Ansvarlig utvikling nanoteknologi?».

Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi har pekt ut prinsippet om ansvarlig teknologiutvkling som ett av tre satsingsområder. Tilsvarende har EUs nye forskningssatsing Horizon 2020 nedfelt «Responsible Research and Innovation» som et generelt prinsipp. Hva ligger i disse begrepene, og hvordan kan de implementeres i forskning, forskningspolitikk og regulering av nanoteknologi?

Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB. Han er medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi og har ledet flere forskningsprosjekter på etiske og samfunnsmessige aspekter ved bio- og nanoteknologi.

 

Forelesningene har hittil vært en knallsuksess og vi fortsetter med nanokjemi til høsten! Vell møtt!

Nanoetikk

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.